Betydning Tariffavtale
Hva betyr Tariffavtale? Her finner du 15 betydninger av ordet Tariffavtale. Du kan også legge til en definisjon av Tariffavtale selv.

1

3   0

Tariffavtale


Tariffavtale er en avtale mellom en arbeidstakerorganisasjon og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverorganisasjon om lønns- og arbeidsvilkår eller andre arbeidsforhold. Del I kan bestå av hovedavtalen [..]
Kilde: forskerforbundet.no

2

0   0

Tariffavtale


En tariffavtale er en avtale mellom arbeidstakere og arbeidsgiver(e) om lønns- og arbeidsvilkår. Til forskjell fra individuelle arbeidsavtaler, er tariffavtaler kollektive avtaler som binder flere a [..]
Kilde: no.wikipedia.org

3

0   0

Tariffavtale


Skriftlig avtale om lønns- og arbeidsvilkår mellom en arbeidsgiver og en forhandlingsberettiget organisasjon. Se Tjenestetvistlovens § 11 og 3.
Kilde: oslopolitiforening.no

4

0   1

Tariffavtale


collective agreement / wage agreement
Kilde: termbase.uhr.no

5

0   1

Tariffavtale


Avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold. Del I består som regel av hovedavtalen, mens del II består av over [..]
Kilde: lederkilden.no

6

0   1

Tariffavtale


 En avtale mellom fagforening og arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening om lønns og eller arbeidsvilkår.
Kilde: ys.no

7

0   1

Tariffavtale


En avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold.
Kilde: eholding.no

8

0   1

Tariffavtale


 En avtale mellom fagforening og arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening om lønns og eller arbeidsvilkår.
Kilde: bibforb.no

9

0   1

Tariffavtale


Skriftlig avtale om lønns- og arbeidsvilkår. Tariffavtale kan inngås mellom en arbeidstakerorganisasjon og en arbeidsgiverorganisasjon eller en enkelt arbeidsgiver. Avtalen kalles også for overens [..]
Kilde: hkinfo.no

10

0   1

Tariffavtale


En tariffavtale er en kollektiv regulering av lønns- og arbeidsvilkår eller andre forhold,  som inngås mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverorganisasjon. En tariffavtale er b [..]
Kilde: lo.no

11

0   1

Tariffavtale


En skriftlig avtale mellom en arbeidsgiver eller en arbeidsgiverforening  og en fagforening om lønns- og arbeidsvilkår eller andre arbeidsforhold.ATL§ 1, nr. 8.
Kilde: nho.no

12

0   1

Tariffavtale


Avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold. Se arbeidstvistlovens § 1 nr. 8 og § 3.
Kilde: fysio.no

13

0   1

Tariffavtale


avtale mellom arbeidstakere og arbeidsgiver(e) om lønns- og arbeidsvilkår.
Kilde: kosmos.portfolio.no

14

0   1

Tariffavtale


En avtale som inngås skriftlig mellom en arbeidstakerorganisasjon og en arbeidsgiverorganisasjon eller direkte med en virksomhet/bedrift. Avtalen regulerer bestemmelser som ansettelser, arbeidstid, o [..]
Kilde: ytf.no

15

1   3

Tariffavtale


En avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold.
Kilde: oekonomi.no

Legg til betydningen av Tariffavtale
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< Særavtale Tariffmessig lønnsøkning >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning