Betydning Sysselsetting
Hva betyr Sysselsetting? Her finner du 7 betydninger av ordet Sysselsetting. Du kan også legge til en definisjon av Sysselsetting selv.

1

15   8

Sysselsetting


Sysselsetting er et ord på det at folk er i arbeid. Uttrykket brukes dels som synonymt for arbeide i sammenheng med arbeidsmarkedsstatistikk. (Næring x gir sysselsetting til n antall arbeidstakere). [..]
Kilde: no.wikipedia.org

2

10   9

Sysselsetting


Sysselsetting måles vanligvis i antall personer eller antall utførte timeverk. Antall sysselsatte personer er i Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU) definert som antall personer [..]
Kilde: ungokonomi.no

3

9   9

Sysselsetting


Sysselsetting er et ord på det at folk er i arbeid. Uttrykket brukes dels som synonymt for arbeide i sammenheng med arbeidsmarkedsstatistikk. (Næring x gir sysselsetting til n antall arbeidstakere). [..]
Kilde: no.wikipedia.org

4

9   11

Sysselsetting


Employment
Kilde: okkenhaug.com

5

6   11

Sysselsetting


Sysselsetting måles vanligvis i antall personer eller antall utførte timeverk. Antall sysselsatte personer er i Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU) definert som antall personer [..]
Kilde: lederkilden.no

6

5   11

Sysselsetting


Antall sysselsatte personer er i Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU) definert som antall bosatte personer i alderen 15-74 år som utførte inntektsgivende arbeid av minst én time [..]
Kilde: statsbudsjettet.no

7

9   20

Sysselsetting


Employment, Social Affairs and Inclusion
Kilde: eeas.europa.eu

Legg til betydningen av Sysselsetting
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< Svarte penger Syvmilsstøvler >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning