Betydning Streikefond
Hva betyr Streikefond? Her finner du 3 betydninger av ordet Streikefond. Du kan også legge til en definisjon av Streikefond selv.

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Streikefond


 Fond eller avsatte midler hos en fagforening eller hovedsammen-slutning for å dekke tapt inntekt for de streikende under streikeperioden.
Kilde: ys.no

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Streikefond


 Fond eller avsatte midler hos en fagforening eller hovedsammen-slutning for å dekke tapt inntekt for de streikende under streikeperioden.
Kilde: bibforb.no

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Streikefond


Fond eller avsatte midler hos en fagforening for å dekke tapt inntekt(utbetale streikebidrag) for medlemmer som tas ut i lovlig streik/lockout.
Kilde: lo.no

<< Rettstvist Tariffområde >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning