Betydning Straffesak
Hva betyr Straffesak? Her finner du 2 betydninger av ordet Straffesak. Du kan også legge til en definisjon av Straffesak selv.

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Straffesak


Straffesaker er offentlige saker mot enkeltindivider eller foretak som mistenkes for å ha begått en straffbar handling.For å avklare de faktiske omstendighetene omkring handlingen, beslutter påtalemyn [..]
Kilde: no.wikipedia.org

2

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Straffesak


Straffesaker er offentlige saker mot enkeltindivider eller foretak som mistenkes for å ha begått en straffbar handling. For å avklare de faktiske omstendighetene omkring handlingen, beslutter påtalemyndigheten at politiet skal etterforske saken. De aller fleste straffbare handlinger er beskrevet i straffeloven.
bobb - 27. januar 2021
<< Moring Tiltale >>