Betydning Stofflisten
Hva betyr Stofflisten? Nedenfor finner du en betydning av ordet Stofflisten. Du kan også legge til en definisjon av Stofflisten selv.

1

0   0

Stofflisten


Liste over farlige stoffer, hjemlet i forskrift om klassifisering og merking mv. av farlige kjemikalier. Med farlige stoffer menes her stoffer med helse-, miljø-, brann- og/eller eksplosjonsfare. 
Kilde: miljodirektoratet.no

Legg til betydningen av Stofflisten
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< Stoffblanding vPvB (very Persistent >>