Betydning Signal
Hva betyr Signal? Her finner du 11 betydninger av ordet Signal. Du kan også legge til en definisjon av Signal selv.

1

4 Thumbs up   1 Thumbs down

Signal


En melding om en hendelse som utløser en aktivitet.
Kilde: technet.microsoft.com

2

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Signal


Signal (fra latin signum, «tegn») kan referere til: Signal (biologi) Signalstoff Signal (blad), et propagandablad utgitt av tyske Wehrmacht under andre verdenskrig Signal (informatikk) Signal (jernba [..]
Kilde: no.wikipedia.org

3

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Signal


Elektrisk form for det du sender inn i kretsen, f.eks. lyd.
Kilde: lydrommet.no (offline)

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Signal


Signal er i denne sammenhengen at annet ord for lyd.
Kilde: cws.dmu.ac.uk

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Signal


Signal var et tysk soldatblad utgitt av Wehrmacht under andre verdenskrig. Magasinet var også ment for distribusjon i allierte, nøytrale og okkuperte områder. Signal ble gitt ut på engelsk i USA fram [..]
Kilde: no.wikipedia.org

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Signal


Et signal på jernbanen er et middel for å gi beskjeder til jernbanens driftspersonale, særlig lokomotivføreren. Gjeldende signaler ved norske jernbaner er definert i kapittel 9 i Togframføringsforskri [..]
Kilde: no.wikipedia.org

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Signal


Definert tegn som angår togframføring og formidles til personale som er kompetent til å forstå og rette seg etter det. Et signal kan være akustisk og/eller visuelt. Benevningen signal uten noen tilleg [..]
Kilde: trv.jbv.no

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Signal


Fysisk konstruksjon (varde, søyle, tårn, fotsignal, bardunsignal m.v.) som representerer et geodetisk fastmerke.
Kilde: trv.jbv.no

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Signal


Knyttet til her og nå språk og tolkes umiddelbart og ofte ubevisst av mottakeren. De viktigste signalene vi bruker når vi kommuniserer er kroppslige og prosodiske: blikk, gester, ansiktsuttrykk , en b [..]
Kilde: mamiandme.wordpress.com

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Signal


Informasjon som tyder på en ny mulig sammenheng eller et nytt syn på sammenhengen mellom et legemiddel og en bivirkning. Et signal krever videre undersøkelser.
Kilde: adrreports.eu

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Signal


meddelande eller handling som överför information. I dagligt tal ofta något enkelt och kortvarigt som kan uppfattas omedelbart, som ett trafikljus:
Kilde: cstjanster.idg.se (offline)

<< Underavdeling for stab Enhet for helse >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning