Betydning Sertifikat
Hva betyr Sertifikat? Her finner du 15 betydninger av ordet Sertifikat. Du kan også legge til en definisjon av Sertifikat selv.

1

4   0

Sertifikat


Sertifikat er et vitnemål, dokument, lisens, som bevitner en tillatelse eller rettighet. Sertifikat kan utstedes av et selskap til et annet selskap som et ledd i en avtale mellom disse selskapene.
Kilde: no.wikipedia.org

2

1   0

Sertifikat


I forbindelse med elektronisk eller digital signatur er betegner dette en kopling mellom signaturverifikasjonsdata og undertegner som bekrefter undertegners identitet og er signert av sertifikatutsteder. Signaturverifikasjonsdata kan f.eks. være en offentlig nøkkel.
Kilde: digme.no

3

1   0

Sertifikat

Kilde: prinsix.forsvaret.no

4

0   0

Sertifikat


Sertifikat er et omsettelig gjeldspapir med løpetid inntil ett år og fungerer på mange måter som en obligasjon, men er underlagt et noe annet regelverk. Prisingen ved omsetning blir også annerled [..]
Kilde: kommunepartner.no

5

1   1

Sertifikat


Ehliyet
Kilde: alt-om-tyrkia.info

6

0   1

Sertifikat


Sertifikater er rentebærende papirer i likhet med obligasjoner. Forskjellen mellom papirene er at sertifikatene har maksimal løpetid på ett år. (Kilde: Verdipapirfondenes Forening)
Kilde: storebrand.no

7

0   1

Sertifikat


Et rentebærende verdipapir som utstedes i forbindelse med låneopptak med løpetid kortere enn 12 måneder. Ellers lik en obligasjon.
Kilde: aksjebloggen.com

8

0   1

Sertifikat


Sertifikater er rentebærende papirer i likhet med obligasjoner. Forskjellen mellom papirene er at sertifikatene har maksimal løpetid på ett år.
Kilde: landkredittbank.no

9

0   1

Sertifikat


Du låner penger til en bedrift, men løpetiden er begrenset til ett år: Sertifikater er rentebærende papirer i likhet med obligasjoner. Forskjellen mellom papirene er at sertifikatene har maksimal [..]
Kilde: frilanseren.no

10

0   1

Sertifikat


Du låner penger til en bedrift, men løpetiden er begrenset til ett år: Sertifikater er rentebærende papirer i likhet med obligasjoner. Forskjellen mellom papirene er at sertifikatene har maksimal [..]
Kilde: spv.no

11

0   1

Sertifikat


Et sertifikat er et standardisert omsettelig lån med løpetid på inntil 12 måneder (ett år). Se også obligasjon.
Kilde: nbim.no

12

0   1

Sertifikat


En elektronisk legitimasjon for eieren av en privat og en tilhørende offentlig nøkkel som viser at den offentlige nøkkelen tilhører henne.
Kilde: bankid.no

13

0   2

Sertifikat


Sertifikater er rentebærende papirer i likhet med obligasjoner. Forskjellen mellom papirene er at sertifikatene har maksimal løpetid på ett år mens obligasjoner har løpetid utover ett år.
Kilde: skagenfondene.no

14

0   2

Sertifikat


Et rentebærende verdipapir som utstedes i forbindelse med låneopptak med løpetid kortere enn 12 måneder. Ellers lik en obligasjon.
Kilde: kortogkontant.no

15

0   2

Sertifikat


Standardisert omsettelig lån med løpetid på inntil 12 måneder (ett år). Se også obligasjon
Kilde: norges-bank.no

Legg til betydningen av Sertifikat
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< Selveierleilighet Sharpe ratio >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning