Betydning Samvariasjon
Hva betyr Samvariasjon? Her finner du 3 betydninger av ordet Samvariasjon. Du kan også legge til en definisjon av Samvariasjon selv.

1

2   1

Samvariasjon


Korrelasjon, eller samvariasjon, er i statistikk og sannsynlighetsregning et mål på styrken og retningen på den lineære avhengigheten mellom to variabler. Empirisk observert samvariasjon er en nø [..]
Kilde: no.wikipedia.org

2

1   1

Samvariasjon


Systematisk sammenheng mellom variable; at to eller flere ting varierer sammen, slik at visse kombinasjoner av verdier på de variablene vi måler forekommer relativt hyppigere enn det som kan skyldes [..]
Kilde: tsh.toi.no

3

0   2

Samvariasjon


Koordinert variasjon mellom variabler, at en endring i en variabel er koordinert med endring i en variabel den står i relasjon til, eks. i en lineær funksjon.
Elisabeth - 1. oktober 2019


Legg til betydningen av Samvariasjon
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< Wenshan Barysj >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning