Betydning Ruter
Hva betyr Ruter? Her finner du 11 betydninger av ordet Ruter. Du kan også legge til en definisjon av Ruter selv.

1

1   0

Ruter


Enhet som knytter sammen to nettverk og som kan filtrere og videresende trafikk ut fra gitte kriterier.
Kilde: jolstadengen.net

2

1   0

Ruter


Maskinvare som kobler sammen to nettverk, og som fører trafikken fra det ene nettverket til passende destinasjon på det andre nettverket. Brukes ofte til å koble et nettverk til Internett. Noen rut [..]
Kilde: no.norton.com

3

1   0

Ruter


Maskinvare som kobler sammen to nettverk, og som fører trafikken fra det ene nettverket til en passende destinasjon på det andre nettverket. Brukes ofte til å koble et nettverk til Internett. Noen [..]
Kilde: securityresponse.symantec.com

4

0   1

Ruter


En ruter (fra engelsk router) er en maskin som videresender nettverkspakker (for eksempel IP-pakker) til riktig mottakernettverk. Ruteren har en tabell over nettverk den er koblet til (enten direkte e [..]
Kilde: no.wikipedia.org

5

0   1

Ruter


Ruter (♦) er en av de fire fargene i en vanlig kortstokk. De tre andre er; spar (♠), hjerter (♥) og kløver (♣). Det finnes tretten spillkort med ruter, en av hver valør, i en kortstokk. Rute [..]
Kilde: no.wikipedia.org

6

0   1

Ruter


Ruter kan vise til: Ruter As – et selskap som organiserer kollektivtrafikken i Oslo og Akershus Ruter (IT) eller router – en maskin som videresender nettverkspakker Ruter (kortspill) – en farge [..]
Kilde: no.wikipedia.org

7

0   1

Ruter


Ruter AS er et offentlig eid selskap som er ansvarlig for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Ruter avgjør takster og rutetilbud for T-bane, trikk, buss og ferjer i de to fylkene, som deretter bes [..]
Kilde: no.wikipedia.org

8

0   1

Ruter


Nettverkskomponent som ut fra forskjellige alternativer leder nettverkstrafikken den beste veien.
Kilde: lederkilden.no

9

0   1

Ruter


Enhet som knytter sammen to nettverk og som kan filtrere og videresende trafikk ut fra gitte kriterier.
Kilde: stepin.info

10

0   1

Ruter


Enhet som sender og mottar datapakker i et datanett. En ruter leser adresseinformasjon som finnes i pakkene, og vil deretter sende dem videre i riktig retning slik at de kommer frem dit de skal.
Kilde: bredbandsguiden.no

11

0   1

Ruter


En ruter er en nettverksenhet som kan styre trafikk. Ved hjelp av rutere kan man koble sammen mange mindre nettverk, og trafikk kan flyte mellom disse. Ruterne bruker en egen protokoll for å fortelle [..]
Kilde: hardware.no


Legg til betydningen av Ruter
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< Birger Eriksen Kongregasjonen for kleresiet >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning