Betydning Rettstvist
Hva betyr Rettstvist? Her finner du 7 betydninger av ordet Rettstvist. Du kan også legge til en definisjon av Rettstvist selv.

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Rettstvist


 Tvist om en tariffavtales forståelse, gyldighet eller beståen, eller om krav som grunner seg på en tariffavtale. Slike tvister skal løses gjennom forhandlinger og eventuelt med Arbeidsrettens hjelp, og må ikke søkes løst ved arbeidskamp.
Kilde: ys.no

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Rettstvist


 Tvist om en tariffavtales forståelse, gyldighet eller beståen, eller om krav som grunner seg på en tariffavtale. Slike tvister skal løses gjennom forhandlinger og eventuelt med Arbeidsrettens hjelp, og må ikke søkes løst ved arbeidskamp.
Kilde: bibforb.no

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Rettstvist


En tvist om bl.a. forståelsen av en tariffavtale. (Hva er rett mellom partene.) ATL § 6, nr. 1. HA § 2-2.
Kilde: norskindustri.no

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Rettstvist


Tvist om en tariffavtales forståelse eller gyldighet, alternativt tvist om krav som utspringer fra tariffavtalen. Tvisten kan eventuelt løses ved dom i Arbeidsretten.
Kilde: tekna.no

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Rettstvist


I Arbeidsretten er en rettstvist en tvist mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening om en tariffavtales gyldighet, forståelse eller eksistens eller om krav som bygger på en t [..]
Kilde: lo.no

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Rettstvist


En tvist om bl.a. forståelsen av en tariffavtale. (Hva er rett mellom partene.) ATL § 6, nr. 1. HA § 2-2.
Kilde: nho.no

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Rettstvist


En tvist om en tariffavtales gyldighet, forståelse eller beståen eller om krav som grunner seg på en tariffavtale.
Kilde: ytf.no

<< Prolongere Streikefond >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning