Betydning Rettsstat
Hva betyr Rettsstat? Her finner du 3 betydninger av ordet Rettsstat. Du kan også legge til en definisjon av Rettsstat selv.

1

7   0

Rettsstat


Rettsstat, betegnelse på en stat som utøver sine oppgaver utelukkende på grunnlag av offentliggjorte generelle regler, det vil si lover. En rettsstat kalles derfor av og til også en lovstat.
anonym - 27. januar 2016

2

2   1

Rettsstat


stat med et velutviklet og sivilisert rettssystem. Her står prinsipper om legalitet, rettssikkerhet og maktfordeling sentralt, fundert på det grunnleggende prinsipp om folkets suverenitet.
Kilde: kosmos.portfolio.no

3

0   1

Rettsstat


En rettsstat er en stat med et velutviklet og sivilisert rettssystem. Her står prinsipper om legalitet, rettssikkerhet og maktfordeling sentralt, fundert på det grunnleggende demokratiske prinsipp o [..]
Kilde: no.wikipedia.org


Legg til betydningen av Rettsstat
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< Johannes Pfefferkorn Døden i Venedig >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning