Betydning Resipient
Hva betyr Resipient? Her finner du 10 betydninger av ordet Resipient. Du kan også legge til en definisjon av Resipient selv.

1

3   1

Resipient


En resipient er et fagutrykk/en felles betegnelse på bekk, elv, innsjø, hav, myr eller annen vannkilde. Sårbare resipienter er vannforekomster som får store konsekvenser dersom de utsettes for mil [..]
Kilde: no.wikipedia.org

2

2   1

Resipient


mottaker, her vannet eller luften. Brukes f.eks. om vannområder der kjølevann fra varmekraftverk blir sluppet ut.
Kilde: statkraft.no

3

2   1

Resipient


Mottaker av spillprodukter og avfall, dvs. der forurensninger ender (luft, vann, jord).
Kilde: miljolare.no

4

2   1

Resipient


Mottaker. Brukes blant annet om vannforekomster som blir tilført avløpsvann eller andre forurensninger.
Kilde: vannportalen.no

5

2   1

Resipient


mottaker
Kilde: nevro.legehandboka.no

6

1   1

Resipient


Benevnelse på vassdraget, innsjøen etc. som er mottaker av (det rensede) avløpsvannet.
Kilde: aab.no

7

1   1

Resipient


mottaker
Kilde: amv.legehandboka.no

8

2   2

Resipient


mottaker
Kilde: nhi.no

9

1   1

Resipient


Mottaker. Kan være luft, vann eller jord som tilføres forurensning. Oftest benyttet om vann, for eksempel sjøresipient og ferskvannsresipient, grunnvann- og overflatevannresipient.
Kilde: miljokommune.no

10

1   1

Resipient


mottaker
Kilde: myoreflex.legehandboka.no

Legg til betydningen av Resipient
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< Drenering Nasjonenes velstand >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning