Betydning Prosjektleder
Hva betyr Prosjektleder? Her finner du 6 betydninger av ordet Prosjektleder. Du kan også legge til en definisjon av Prosjektleder selv.

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Prosjektleder


Prosjektleder er betegnelsen på den som utfører den løpende daglige ledelsen av et prosjekt på vegne av prosjekteieren. Betegnelsen er vanlig brukt bl.a. i bygge- og anleggsprosjekter. Oppdraget som p [..]
Kilde: no.wikipedia.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Prosjektleder


Prosjektleder er operativt ansvarlig for gjennomføring av prosjektet i henhold til vedtatt prosjektplan. I tillegg til å følge opp framdrift, skal prosjekt leder følge opp kvalitet og økonomi. [..]
Kilde: boligabc.no

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Prosjektleder


Project Manager
Kilde: uio.no

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Prosjektleder

Kilde: prinsix.forsvaret.no

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Prosjektleder


project manager
Kilde: oppland.no

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Prosjektleder


Prosjektleder er faglig og administrativ leder for den daglige gjennomføringen av prosjektet. Prosjektleder har hovedansvaret for å påse at forskningen utføres i samsvar med norsk lov, forskrifter, god forskningsskikk og anerkjente vitenskapelige og etiske prinsipper i faget.
Kilde: hioa.no

<< Prekvalifisering Evian >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning