Betydning Opprinnelsesbevis
Hva betyr Opprinnelsesbevis? Her finner du 2 betydninger av ordet Opprinnelsesbevis. Du kan også legge til en definisjon av Opprinnelsesbevis selv.

1

0   0

Opprinnelsesbevis


Dette er et spesifikt dokument som uttrykkelig sertifiserer at de aktuelle varene kommer fra et bestemt land. Dette sertifikatet kan også inkludere en erklæring fra produsenten, leverandøren, eksportøren eller en annen kompetent person.
Kilde: dhl.no

2

0   0

Opprinnelsesbevis


 En erklæring som viser hvilke land en vare opprinnelig kommer fra. Har betydning ved  fortolling for handel med land Norge/EFTA har frihandelsavtaler med. Da brukes  varesertifikat eller fakturaerklæring. Det generelle opprinnelsesbeviset, Certificate of  Origin, brukes når kunden/importlandets myndigheter krever bevis på opprinnelse
Kilde: searunner.no

Legg til betydningen av Opprinnelsesbevis
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< Varer i tollopplag Konsulatfaktura >>