Betydning Mutasjon
Hva betyr Mutasjon? Her finner du 17 betydninger av ordet Mutasjon. Du kan også legge til en definisjon av Mutasjon selv.

1

6   0

Mutasjon


Tilfeldige eller tilsiktede endringer i arvestoffet (DNA). Mutasjoner kan oppstå helt spontant, ved påvirkning av stråling eller kjemikalier, eller ved bruk av genteknologi.
Kilde: bion.no

2

3   0

Mutasjon


Endringer i arvestoffet som kan oppstå spontant, eller ved påvirkning av arvestoffet ved ultrafiolett stråling, radioaktiv stråling eller visse kjemikalier. Slike endringer skjer hele tiden. Mutasjoner er årsaken til mange arvelige sykdommer.
Kilde: ntnu.no

3

2   0

Mutasjon


( l. mutatio
Kilde: mn.uio.no

4

2   0

Mutasjon


Tilfeldige eller tilsiktede endringer i arvestoffet (DNA). Mutasjoner kan oppstå helt spontant, ved påvirkning av stråling eller kjemikalier, eller ved bruk av genteknologi.
Kilde: bioteknologiradet.no

5

1   0

Mutasjon


varig endring i arveanleggene
Kilde: myoreflex.legehandboka.no

6

1   1

Mutasjon


En endring i arvestoffet (DNA, gen, kromosom). En mutasjon som også finnes i kjønnscellene er arvelig. Finnes den bare i kroppsceller (f.eks. i kreftceller) er den ikke arvelig. Mutasjoner er årsak til arvelig sykdom og er også viktig i kreftutvikling.
Kilde: helsebiblioteket.no

7

1   1

Mutasjon


Mutasjon er en forandring i et gen eller kromosom under en celledeling. Det var den nederlandske biologen, genetikeren og botanikeren Hugo de Vries (1848–1935) som innførte begrepet mutasjon i 1901 [..]
Kilde: no.wikipedia.org

8

0   0

Mutasjon


I genetiske algoritmer er mutasjon en genetisk operator brukt for å beholde genetiske mangfold fra en generasjon av populasjonen til neste. Det er analogt til biologisk mutasjon. Mutasjon, som er sje [..]
Kilde: no.wikipedia.org

9

1   1

Mutasjon


forandring i arvestoffet
Kilde: kosmossf.cappelendamm.no

10

0   0

Mutasjon


varig endring i arveanleggene
Kilde: amv.legehandboka.no

11

1   1

Mutasjon


Varig, sprangvis forandring i genmaterialet (DNA) i cellekjernen. Kan inntreffe spontant eller skyldes ytre påvirkninger.
Kilde: kreftlex.no

12

0   0

Mutasjon


  Forandring oppstått i et enkeltgen eller større deler av genomet hos et individ (annen forandring enn rekombinasjon).  Nesten alltid med  ± uheldig resultat.  Kan slå positivt ut, særlig hvis miljøet/seleksjonstrykket er i brå endring.  
Kilde: html.hisf.no

13

0   0

Mutasjon


Sprangvis forandring i arvestoffet i en organisme Nukleosid/nukleotidanalog Kjemisk stoff som ligner et nukleosid/nukleotid
Kilde: hivnorge.no

14

0   0

Mutasjon


varig endring i arveanleggene
Kilde: nhi.no

15

0   0

Mutasjon


varig endring i arveanleggene
Kilde: nevro.legehandboka.no

16

0   0

Mutasjon


Tilfeldig eller tilsiktet endringer i arvestoffet (DNA-molekylet)som kan oppstå spontant eller ved påvirkning av arvestoffet ved ultrafiolett stråling eller visse kjemikalier.Slike endringer skjer [..]
Kilde: xmag.no

17

0   1

Mutasjon


En endring i arvestoffet (DNA, gen, kromosom). En mutasjon som også finnes i kjønnscellene er arvelig. Finnes den bare i kroppsceller (f.eks. i kreftceller) er den ikke arvelig. Mutasjoner er årsak til arvelig sykdom og er også viktig i kreftutvikling.
Kilde: haukeland.no

Legg til betydningen av Mutasjon
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< Markør Penetranse >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning