Betydning Likvider
Hva betyr Likvider? Her finner du 7 betydninger av ordet Likvider. Du kan også legge til en definisjon av Likvider selv.

1

3   1

Likvider


Betalingsmidler som kontanter og bankinnskudd (som står til rådighet).
Kilde: kredinor.no

2

0   0

Likvider


Likvider (fra latin liquidus «væske») er vibranter, flapper eller approksimante konsonanter som ikke regnes som halvvokaler, fordi de ikke tilsvarer noen spesifikk vokal. Dette gjelder grovt sett l [..]
Kilde: no.wikipedia.org

3

0   0

Likvider


Betalingsmidler som står til rådighet straks.
Kilde: legaliz.no

4

0   1

Likvider


Beholdning av kontanter og bankinnskudd
Kilde: lederkilden.no

5

0   1

Likvider


Beholdning av kontanter, bankinnskudd og evt. andre betalingsmidler som kan brukes umiddelbart til å betale med.
Kilde: conta-inkasso.no

6

0   1

Likvider


Beholdning av betalingsmidler som kontanter, bankinnskudd og postgiroinnskudd.
Kilde: tagrepidag.no

7

0   1

Likvider


Fellesbetegnelse for forskjellige varianter av lydene /l/ og /r/.
Kilde: tempolex.no

Legg til betydningen av Likvider
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< Lateral Damon Salvatore >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning