Betydning Lønnsvekst
Hva betyr Lønnsvekst? Her finner du 6 betydninger av ordet Lønnsvekst. Du kan også legge til en definisjon av Lønnsvekst selv.

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Lønnsvekst


Datolønnsveksten gir uttrykk for lønnsnivå på et tidspunkt målt mot lønnsnivå på et påfølgende tidspunkt, typisk på statistikkrapporteringstidspunktet. Enklere å beregne sammenlignet med årslønnsvekst, da en her for eksempel ikke trenger å gjøre forutsetninger om lønnsglidningens størrelse og forløp. 
Kilde: ys.no

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Lønnsvekst


 Årslønnsvekst benyttes normalt om lønnsveksten målt som vekst i gjennomsnittslønnen (ekskl. overtidsgodtgjørelse) for et år, målt mot gjennomsnittslønnen for et annet år (det påfølgende).
Kilde: ys.no

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Lønnsvekst


 Årslønnsvekst benyttes normalt om lønnsveksten målt som vekst i gjennomsnittslønnen (ekskl. overtidsgodtgjørelse) for et år, målt mot gjennomsnittslønnen for et annet år (det påfølgende).
Kilde: bibforb.no

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Lønnsvekst


Se Årslønnsvekst
Kilde: tekna.no

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Lønnsvekst


Finansdepartementet bruker vekst i gjennomsnittlig årslønn som mål på lønnsveksten i norsk økonomi. Årslønn beregnes av Statistisk sentralbyrå og omfatter samlet lønn, eksklusive overtidsgodtgjørelse [..]
Kilde: statsbudsjettet.no

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Lønnsvekst


Sammenligner lønnsnivået på et tidspunkt mot lønnsnivået på et følgende tidspunkt ( fra eksempelvis 01.05.97 til 01.05.98). Lønnsveksten per dato blir høyere enn årslønnsveksten. 10 000 kroner i lønnsøkning for en med 200 000 i lønn, betyr 5% økning per dato.
Kilde: oslopolitiforening.no

<< Lønnsendring Nominell lønn >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning