Betydning Kjerneinflasjon
Hva betyr Kjerneinflasjon? Her finner du 2 betydninger av ordet Kjerneinflasjon. Du kan også legge til en definisjon av Kjerneinflasjon selv.

1

0   0

Kjerneinflasjon


Kjerneinflasjon (også noe uklart kalt for underliggende inflasjon) er et inflasjonsmål som ekskluderer visse størrelser. Normalt justerer man for avgiftsendringer og utelater energivarer fra beregn [..]
Kilde: no.wikipedia.org

2

0   0

Kjerneinflasjon


Ingen presis definisjon på dette. Assosieres med underliggende inflasjon som igjen ikke er presist definert. Kan sees på som den inflasjon som ikke er påvirket av midlertidige endringer som ikke ha [..]
Kilde: oekonomi.no

Legg til betydningen av Kjerneinflasjon
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< Kanal 1 Milla >>