Betydning IP-adresse
Hva betyr IP-adresse? Her finner du 22 betydninger av ordet IP-adresse. Du kan også legge til en definisjon av IP-adresse selv.

1

0   0

IP-adresse


talladresse som representerer én eller flere datamaskiner på Internett.
Kilde: no.wiktionary.org

2

0   0

IP-adresse


Brukes til å adressere en datamaskin eller annen enhet i et IP-basert nettverk. Et eksempel på en slik adresse er 158.38.130.37.
Kilde: norid.no

3

0   0

IP-adresse


Nummer som unikt identifiserer en enhet i et nettverk. IP-adresse kommer av engelsk: Internet Protocol address.
Kilde: datatilsynet.no

4

0   0

IP-adresse


En IP-adresse (av engelsk: Internet Protocol address) er en unik identifikator eller adresse som tildeles en enhet, for eksempel en PC eller en skriver i et TCP/IP-basert datanettverk. To enheter i et [..]
Kilde: no.wikipedia.org

5

0   0

IP-adresse


En IP-adresse (av engelsk: Internet Protocol address) er en unik identifikator eller adresse som tildeles en enhet, for eksempel en PC eller en skriver i et TCP/IP-basert datanettverk. To enheter i et [..]
Kilde: no.wikipedia.org

6

0   0

IP-adresse


Internet Protocol adresse. En unik identifikation af enhver computer eller enhed i et netværk inkl. internet. Svarer til telefonnumre og består af en række tal, der gør computere, routere, printer [..]
Kilde: dk.norton.com

7

0   0

IP-adresse


Unik adresse bestående av tallkoder som definerer hver enkelt maskin på et TCP/IP-basert nettverk som Internett. De aller fleste får tildelt en ip-adresse fra sin internettleverandør. Med denne er [..]
Kilde: lederkilden.no

8

0   0

IP-adresse


En unik adresse til datamaskiner og nettverksutstyr som gjør at man kan vite hvor dataene skal overføres. Internettbrukere har vanligvis en dynamisk IP-adresse, dvs. at de får tildelt en ny adresse [..]
Kilde: thorn.no

9

0   0

IP-adresse


En IP-adresse (Internet Protocol) er et unikt nummer som identifiserer en datamaskin og dens plassering på Internett.
Kilde: help.mamut.com

10

0   0

IP-adresse


Ofte kalt Internett-adresse. En adresse som benyttes for å identifisere en maskin på Internett. Består av et identifikasjonsnummer, f.eks. 128.127.50.224.
Kilde: nrk.no

11

0   0

IP-adresse


En unik adresse til datamaskiner og nettverksutstyr som gjør at man kan vite hvor dataene skal overføres. Internettbrukere har vanligvis en dynamisk IP-adresse, dvs. at de får tildelt en ny adresse hver gang de logger på nettet. Servere har vanligvis en statisk IP-adresse, dvs. at de alltid har samme adresse, slik at det alltid er mulig å finn [..]
Kilde: leasy.no

12

0   0

IP-adresse


IP-adresser er nummeriske adresser som i nettverk som bruker TCP/IP-teknologien, f.eks. på Internet. Alle maskiner som er koblet til nettet har sin unike IP-adresse. Enkelt forklart kan man si at IP- [..]
Kilde: hardware.no

13

0   0

IP-adresse


En unik adresse som er tildelt hver enkelt maskin i et nettverk-Internett.
Kilde: kunnskapsbasen.com

14

0   0

IP-adresse


IP-adressen (Internet Protocol) er et enestående nummer som enheter bruker som identifikasjon og for å kommunisere med hverandre på et nettverk som bruker IP-standarden (Internet Protocol).
Kilde: 80.12.82.71

15

0   0

IP-adresse


Hver enhet på nettverket må bruke en unik adresse. Denne adressen er kjent som en IP-adresse og må angis manuelt eller kan bli tildelt automatisk ved hjelp av en DHCP-server. En IP-adresse er nødv [..]
Kilde: ww2.chemistry.gatech.edu

16

0   0

IP-adresse


En IP-adresse eller et IP-nummer, er en adresse som identifiserer en viss tilkobling til Internett.
Kilde: euroline.se

17

0   0

IP-adresse


Et 32-bit binært tal, der identificerer placeringen af en bestemt computer på internettet. En computer, der er forbundet direkte til internettet, skal have en IP-adresse.
Kilde: lexmark.com

18

0   0

IP-adresse


er et adresseområde for datanettverk. Det mest kjente datanettverket basert på TCP/IP-teknologi er Internett. En IP-adresse er en unik nettverksadresse som tildeles en enhet, f.eks. en skriver eller en PC, i et nettverk. To enheter i et nettverk kan ikke ha samme adresse.
Kilde: arteetmarte.no

19

0   0

IP-adresse


Internet Protocol-adresse. En unik identifikator for hver datamaskin eller annet utstyr i et nettverk, inklusive Internett. IP-adresser kan sammenlignes med telefonnumre idet de består av en tallrekk [..]
Kilde: no.norton.com

20

0   0

IP-adresse


En adresse brukt for å identifisere enheter og kommunisere på nettverk. Det finnes to hovedtyper: lokale adresser som er unike innen et lokalnettverk, og offisielle adresser som er unike i hele verd [..]
Kilde: norsis.no

21

0   0

IP-adresse


Internet Protocol-adresse
Kilde: securityresponse.symantec.com

22

0   0

IP-adresse


IP (Internet Protocol Adresser) er en unik adresse som skiller en bruker fra en annen.
Kilde: bof-nett.no


Legg til betydningen av IP-adresse
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< internt nettverk kontrolltiltak >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning