Betydning Hevn
Hva betyr Hevn? Her finner du 2 betydninger av ordet Hevn. Du kan også legge til en definisjon av Hevn selv.

1

4 Thumbs up   0 Thumbs down

Hevn


HEVN
Tilføyelse av straff til gjengjeld for skade eller krenkelse; gjengjeldelse. Det greske ordet ekdikẹo, som kan oversettes med «hevne», er avledet av ek dịke, som bokstavelig betyr «av rettferdighet», og overbringer således tanken om at handlingen innebærer at rettferdigheten skjer fyllest.
anonym - 18. mai 2021

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Hevn


Hevn er en form for negativ resiprositet, hvilket vil si at vondt gjengjeldes med vondt. I det moderne samfunn er alvorlige former for hevn, som blodhevn, langt på vei forsvunnet. Her er det samfunnsi [..]
Kilde: no.wikipedia.org
<< Hildegard av Bingen Bamako >>