Betydning Helseopplysninger
Hva betyr Helseopplysninger? Her finner du 4 betydninger av ordet Helseopplysninger. Du kan også legge til en definisjon av Helseopplysninger selv.

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Helseopplysninger


Definisjon Opplysninger og vurderinger om, eller av betydning for, helseforhold som kan knyttes til en enkeltperson. Bestemmelser om taushetsplikt i forhold til helseopplysninger finnes i Helsepersone [..]
Kilde: volven.no

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Helseopplysninger


Definisjon Taushetsbelagte opplysninger i henhold til helsepersonelloven § 21 og andre opplysninger og vurderinger om helseforhold eller av betydning for helseforhold, som kan knyttes til en enkeltper [..]
Kilde: volven.no

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Helseopplysninger


Taushetsbelagte opplysninger i henhold til helsepersonelloven § 21. Gjelder også andre opplysninger og vurderinger om helseforhold, eller av betydning for helseforhold, som kan knyttes til en enkeltperson Bruk av kode i stedet for navn eller personnummer gjør ikke helseopplysningene anonyme, da det via koden er mulig for forskerne i studien å finne [..]
Kilde: oslo-universitetssykehus.no (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Helseopplysninger


Taushetsbelagte opplysninger i henhold til helsepersonellovens § 21 og andre opplysninger og vurderinger om helseforhold, eller av betydning for helseforhold, som kan knyttes til en enkeltperson.
Kilde: hioa.no (offline)

<< Helseopplysning Verksskole >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning