Betydning Genotype
Hva betyr Genotype? Her finner du 8 betydninger av ordet Genotype. Du kan også legge til en definisjon av Genotype selv.

1

4   1

Genotype


Arveegenskaberne i en organisme.
Kilde: biotechacademy.dk

2

1   0

Genotype


Brukes som oftest om en beskrivelse av hvilke alleler et individ har for et gitt gen. For eksempel vil en blomst med fenotypen lilla farge kunne ha genotypen LL eller Lh (L = allel for lilla blomsterfarge, h = allel for hvit blomsterfarge) dersom L-allelet er dominant og h-allelet recessivt. Brukes oftest om allel-sammensetningen i et gitt locus ho [..]
Kilde: helsebiblioteket.no

3

0   0

Genotype


Genotype og fenotype beskriver hvilke gener/genvarianter en organisme bærer på (genotype), og hva som kommer til uttrykk (fenotype). For eksempel ved øyefarge hos en person kan fenotypen være brun [..]
Kilde: no.wikipedia.org

4

0   0

Genotype


individets genutgaver; sammensetningen av gener
Kilde: kosmossf.cappelendamm.no

5

0   0

Genotype


  En individs gener/alleler. Brukes ofte med henblikk på enkeltgener (hvilke alleler av genet individet har).   Brukes også om hele genomet. Jfr. Fenotype
Kilde: html.hisf.no

6

0   0

Genotype


Kombinasjon av alleler for et individ, dvs. individets eksakte genetiske egenskaper.
Kilde: npc-info.no

7

1   1

Genotype


Brukes som oftest om en beskrivelse av hvilke alleler et individ har for et gitt gen. For eksempel vil en blomst med fenotypen lilla farge kunne ha genotypen LL eller Lh (L = allel for lilla blomsterfarge, h = allel for hvit blomsterfarge) dersom L-allelet er dominant og h-allelet recessivt. Brukes oftest om allel-sammensetningen i et gitt locus ho [..]
Kilde: haukeland.no

8

0   3

Genotype


(gr. genos
Kilde: mn.uio.no

Legg til betydningen av Genotype
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< Genetisk rekombination Hydrogenbindinger >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning