Betydning Gatebruksplan
Hva betyr Gatebruksplan? Her finner du 3 betydninger av ordet Gatebruksplan. Du kan også legge til en definisjon av Gatebruksplan selv.

1

1   0

Gatebruksplan


Trafikkplan for sentrale byområder. Gatebruksplanen er retningsgivende for trafikkplanlegging i sentrum og indre sone.
Kilde: bsn.husbanken.no

2

0   0

Gatebruksplan


Trafikkplan for sentrale områder i byer.
Kilde: boligabc.no

3

0   0

Gatebruksplan


Gatebruksplan: En plan som anbefaler fremtidig hierarki for og bruk av gatene i et sentrumsom- råde for alle trafikantgrupper.
yosef - 7. juli 2020

Legg til betydningen av Gatebruksplan
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< B Begerkrystall Anicularum lucubrationes >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning