Betydning Evangelist
Hva betyr Evangelist? Her finner du 4 betydninger av ordet Evangelist. Du kan også legge til en definisjon av Evangelist selv.

1

2 Thumbs up   2 Thumbs down

Evangelist


En evangelist er en av de fem tjenestegavene som Jesus har gitt for å istandsette kristne til tjeneste. (Ef 4) Hovedoppgaven viI for en evangelist være å hjelpe kristne til å vinne andre for troen på Gud og vil selv fungere i denne oppgaven. Det nye testamentet omtaler bare en evangelist ved navn. Hans navn er Filip og hadde blant annet en tjeneste i Samaria. Vi leser også hvordan han møtte en etiopiske hoffmannen og viste ham veien til troen på Gud
Norleif - 17. januar 2022

2

2 Thumbs up   4 Thumbs down

Evangelist


en som har till uppgift att predika fördelarna med en ny teknik och att lära folk att använda den, i synnerhet på ett företag eller hos företagets kunder. Se också ninja.
Kilde: cstjanster.idg.se

3

1 Thumbs up   4 Thumbs down

Evangelist


En predikant som vandrade omkring och förkunnade evangeliet om Messias och Guds kommande rike på olika platser. Senare även benämning på författarna till de fyra "evangelierna" i Nya testame [..]
Kilde: alltombibeln.se

4

0 Thumbs up   5 Thumbs down

Evangelist


Med evangeliene mener en vanligvis de fire bøkene i Det nye testamentet som direkte omhandler Jesu liv og virke, nemlig Evangeliet etter Matteus, Evangeliet etter Markus, Evangeliet etter Lukas og Eva [..]
Kilde: no.wikipedia.org

<< Eunuck Evighetens hyddor >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning