Betydning Eutrofiering
Hva betyr Eutrofiering? Her finner du 6 betydninger av ordet Eutrofiering. Du kan også legge til en definisjon av Eutrofiering selv.

1

2   0

Eutrofiering


Eutrofi betyr næringsrik. Eutrofi skyldes høy primærproduktivitet, på grunn av høyt næringsinnhold. Dette gir vanligvis algeoppblomstring. Bunnvannet får da lavt oksygen-innhold; og vannet mang [..]
Kilde: no.wikipedia.org

2

2   0

Eutrofiering


Økt tilførsel av plantenæringsstoffer som fosfor og nitrogen til vassdrag, og virkningene av denne tilførselen.
Kilde: miljokommune.no

3

0   0

Eutrofiering


Er økt næringstilførsel og den biologiske responsen på dette; i første omgang i form av økt primærproduksjon (algevekst) Gråvann
Kilde: bioforsk.no

4

0   0

Eutrofiering


Det å bli næringsrik. Om biologisk mangfold: Økt planteproduksjon forårsaket av økt tilførsel av næringssalter som kommer fra for eksempel avrenning fra landbruket. Nye landbanker som bygges opp når en elv legger igjen mer sand, grus og slam ved munningen enn hav og innsjøer kan føre bort. Elva deler seg i flere armer. Gjenfylling, kanali [..]
Kilde: vannportalen.no

5

0   2

Eutrofiering


(gr. eu
Kilde: mn.uio.no

6

0   3

Eutrofiering


En forhøyet vekst av planteplankton, alger og høyere vegetasjon som forårsakes av økt tilførsel av næringsstoffer (særlig fosfor og nitrogen). Tilførslene kommer særlig fra [..]
Kilde: miljolare.no


Legg til betydningen av Eutrofiering
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< når som helst Evaporasjon >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning