Betydning Erosjon
Hva betyr Erosjon? Her finner du 14 betydninger av ordet Erosjon. Du kan også legge til en definisjon av Erosjon selv.

1

6 Thumbs up   0 Thumbs down

Erosjon


Nedtæring av landskapet av breer, vann, vind mv. Begrepet omfatter både løsriving og transport bort av løsmateriale.
Kilde: ngu.no

2

5 Thumbs up   0 Thumbs down

Erosjon


slitasje og nedbryting av jordoverflaten
Kilde: kosmos.portfolio.no

3

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Erosjon


Erosjon (latin erosio, «avgnaging») er den stadige avgnagingen, bortslitingen og nedbrytingen som foregår på jordoverflaten. Det vil si når ytre geologiske krefter, som for eksempel elver, isbreer, re [..]
Kilde: no.wikipedia.org

4

2 Thumbs up   1 Thumbs down

Erosjon


Nedsliting og fjerning av berggrunn eller løsmasser av ytre krefter som strømmende vann, is eller vind.
Kilde: maridalensvenner.no

5

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Erosjon


Erosjon er et begrep for en rekke prosesser som virker på alle legemer som utsettes for det tøffe miljøet i verdensrommet. Luftløse legemer (inkludert månen, Merkur, asteroider, kometer og noen av mån [..]
Kilde: no.wikipedia.org

6

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Erosjon


vind og vann bryter ned jordsmonn og fjell og frakter løsmaterialet vekk
Kilde: kosmossf.cappelendamm.no

7

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Erosjon


Tap av de ytterste lagene av overhuden. Oppstår når en blemme sprekker og etterlater et fuktig, ikke-blødende område.
Kilde: lommelegen.no

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Erosjon


Erosjon
Vann, is og vind sliper og graver i jord og stein. Vannet, isen, vinden og havstrømmer tar også med seg jord, sand,grus og stein til andre steder. Når disse ytre kreftene forandrer landskapet på denne måten, kaller vi det erosjon.
Seare - 4. oktober 2017

9

0 Thumbs up   2 Thumbs down

Erosjon


overflatisk sår, særlig på slimhinne
Kilde: nhi.no

10

0 Thumbs up   3 Thumbs down

Erosjon


overflatisk sår, særlig på slimhinne
Kilde: nevro.legehandboka.no

11

1 Thumbs up   5 Thumbs down

Erosjon


Nedbrytning av en malings- eller lakkfilm, ofte helt ned til underlaget. Årsaken til dette skyldes som regel ytre påkjenninger fra vær og vind.
Kilde: boligabc.no

12

0 Thumbs up   5 Thumbs down

Erosjon


Erosion
Kilde: grunnvann.no

13

0 Thumbs up   5 Thumbs down

Erosjon


overflatisk sår, særlig på slimhinne
Kilde: amv.legehandboka.no

14

0 Thumbs up   5 Thumbs down

Erosjon


Tap av jordsmonn med vann eller vind. Foregår særlig ved dyrking av åpen åker, brakkland, veiskråninger. I elver skjer erosjon ved at vannstrømmen graver i elvebunn og elvekanter.
Kilde: miljolare.no

<< Epidot Erosjonsterrasser >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning