Betydning Epikrise
Hva betyr Epikrise? Her finner du 12 betydninger av ordet Epikrise. Du kan også legge til en definisjon av Epikrise selv.

1

4   0

Epikrise


Definisjon Skriftlig oppsummering av sykdomårsak, utvikling, status, behandling og plan for videre behandling etter en omsorgsepisode eller konsultasjonsserie. Epikrisen sendes til henvisende og oppf [..]
Kilde: volven.no

2

1   0

Epikrise


Epikrise er en standardrapport til henvisende lege etter et sykehusopphold eller etter undersøkelse ved en poliklinikk eller hos en privatpraktiserende legespesialist. Epikrisen dikteres/skrives av e [..]
Kilde: no.wikipedia.org

3

1   0

Epikrise


Definisjon Oppsummerende redegjørelse for en sykdoms årsak, utvikling og behandling til henvisende instans
Kilde: volven.no

4

2   1

Epikrise


Definisjon Skriftlig oppsummering av en sykdoms status, årsak, utvikling, behandling og plan for videre behandling fremstilt etter et sykehusopphold eller poliklinisk utredning/behandling
Kilde: volven.no

5

1   0

Epikrise


skriftlig rapport om opphold på sykehus, resultat av undersøkelser hos en spesialist
Kilde: amv.legehandboka.no

6

0   0

Epikrise


Dette er et substantiv som representerer en sekundær krise som oppstår i løpet av en sykdom.
Alina Cristea1 - 10. september 2018

7

0   0

Epikrise


Definisjon Skriftlig oppsummering av en sykdoms status, årsak, utvikling, behandling og plan for videre behandling fremstilt etter sykehusopphold eller poliklinisk konsultasjo
Kilde: volven.no

8

0   0

Epikrise


Definisjon Skriftlig oppsummering av en sykdomsstatus, årsak, utvikling, behandling og plan for videre behandling fremstilt etter et nærmere spesifisert sykehusopphold eller konsultasjonstilfelle
Kilde: volven.no

9

0   0

Epikrise


  Kort redegjørelse (og drøftelse) av sykdomstilfelle pÃ¥ grunnlag av journal.
Kilde: helsenett.no

10

0   0

Epikrise


skriftlig rapport om opphold på sykehus, resultat av undersøkelser hos en spesialist
Kilde: nhi.no

11

0   0

Epikrise


skriftlig rapport om opphold på sykehus, resultat av undersøkelser hos en spesialist
Kilde: nevro.legehandboka.no

12

0   0

Epikrise


skriftlig rapport om opphold på sykehus, resultat av undersøkelser hos en spesialist
Kilde: myoreflex.legehandboka.no


Legg til betydningen av Epikrise
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< Arvo Part Kommuneloven >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning