Betydning Energiloven
Hva betyr Energiloven? Her finner du 5 betydninger av ordet Energiloven. Du kan også legge til en definisjon av Energiloven selv.

1

10   0

Energiloven


Det er en fysisk lov som sier: Energi kan ikke oppstå eller forsvinne, bare gå over i andre former.
Mathilde - 30. januar 2018

2

1   0

Energiloven


Denne betydningen er 18 +, Klikk er for å vise betydning.
kurt - 6. juni 2019   18+

3

0   11

Energiloven


Energiloven kan referere til: I fysikken Termodynamikkens første hovedsetning I norsk juss energiloven Lov av 29 juni 1990 nr 050 Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og br [..]
Kilde: no.wikipedia.org

4

0   14

Energiloven


Lov av 1990 som bestemmer rammene for energiproduksjon og nettvirksomhet (inntektsrammeregulering) i Norge.
Kilde: helgelandskraft.no

5

0   15

Energiloven


Lov av 1991 som har innført et skille mellom konkurranseutsatt virksomhet som produksjon og salg og monopolvirksomhet som distribusjon. Hensikten med loven er å gi alle forbrukere valgfrihet når det gjelder leverandør av kraft til markedsbestemte priser, og sikre at kraftprodusentene ikke spiller en aktiv rolle i fastsettelse av kraftprisen.
Kilde: nve.no

Legg til betydningen av Energiloven
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< Kinetisk energi Brasilianske biskoper >>