Betydning Ektepakt
Hva betyr Ektepakt? Her finner du 5 betydninger av ordet Ektepakt. Du kan også legge til en definisjon av Ektepakt selv.

1

1   1

Ektepakt


Ektepakt er en avtale mellom ektefeller, som oppfyller visse og strenge formkrav. Ektepakter omhandler typisk etablering av særeie og overføring av større gaver. Ektepakten må for å være gyldig [..]
Kilde: no.wikipedia.org

2

1   1

Ektepakt


En ektepakt er en juridisk bindende avtale mellom ektefeller om formuesordningen i ekteskapet. Ekteskapsloven stiller krav om at ektepakten må inngås skriftlig med vitner, og bestemmer hva som kan avtales i en ektepakt. For å oppnå rettsvern overfor kreditorer må ektepakter tinglyses i Ektepaktregisteret i Brønnøysund. En ektepakt kan bare t [..]
Kilde: statkart.no

3

0   1

Ektepakt


Visse disposisjoner mellom ektefeller må være inngått i ektepakts former fo.. 
Kilde: jusstorget.no

4

0   1

Ektepakt


Avtale mellom ektefeller som regulerer formuesforholdet. Tinglyses gjerne i Brønnøysund, og deretter på den enkelte eiendoms grunnboksblad.
Kilde: boligadvokat.no

5

0   1

Ektepakt


Kontrakt mellom ektefeller eller forlovede om opprettelse av særeie.
Kilde: legaliz.no


Legg til betydningen av Ektepakt
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< Overformynderi Émile Coste >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning