Betydning Ekspropriasjon
Hva betyr Ekspropriasjon? Her finner du 10 betydninger av ordet Ekspropriasjon. Du kan også legge til en definisjon av Ekspropriasjon selv.

1

0   0

Ekspropriasjon


Ekspropriasjon er å fjerne et stykke privat eiendom fra kontroll av eieren. Begrepet brukes både om handlinger utført av offentlige myndigheter og en gruppe mennesker. Det refererer ofte til offent [..]
Kilde: no.wikipedia.org

2

0   0

Ekspropriasjon


Etter oreigningslova § 2 (eksproriasjonsloven),.. 
Kilde: jusstorget.no

3

0   0

Ekspropriasjon


Tvangsoverføring av ting eller rettigheter fra et rettsobjekt til et annet mot erstatning. Det er nødvendig med hjemmel i lov for å ekspropriere.
Kilde: lederkilden.no

4

0   0

Ekspropriasjon


Tvangsoverdragelse/kjøp av eiendom eller rettigheter mot erstatning, fra privat eier til kommune eller stat.
Kilde: boligabc.no

5

0   0

Ekspropriasjon


Ekspropriasjon betyr at noen, om nødvendig med tvang, blir fratatt eiendom eller rettigheter mot erstatning. Fastsettelse av erstatning for inngrep som gjøres ved ekspropriasjon blir ofte avgjort ved en spesiell rettergangsmåte som kalles skjønn. Les mer
Kilde: statkart.no

6

0   0

Ekspropriasjon


Tvangsoverføring av ting eller rettigheter fra et rettsobjekt til et annet mot erstatning. Det er nødvendig med hjemmel i lov for å ekspropriere.
Kilde: boligadvokat.no

7

0   0

Ekspropriasjon


Tvungen avståelse av eiendomsrett eller andre rettigheter. Kan skje til fordel for både offentlige og private, men må være ”tvillaust meir til gagn enn til skade”, ifølge oreigningslova § 2. Erstatning blir fastsatt av skjønnsretten.
Kilde: stavanger2008.no

8

0   0

Ekspropriasjon


betyr at man som grunneier, om nødvendig med tvang, blir fratatt grunneiendom (eller rettigheter på denne) mot erstatning. For å kunne ekspropriere kreves lovhjemmel.
Kilde: plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no

9

0   0

Ekspropriasjon


Ekspropriasjon er tvangserverv av fast eiendom iverksatt i medhold av lov. Ekspropriasjon til fordel for realisering av reguleringsplaner i medhold av plan- og bygningsloven vedtas av kommunestyret. Den samme adgang tilligger også staten. Med samtykke fra departementet kan kommunestyret uavhengig av reguleringsplan selv foreta ekspropriasjon for [..]
Kilde: eiendomsfag.no

10

0   0

Ekspropriasjon


Tvangsoverføring av ting eller rettigheter fra et rettsobjekt til et annet mot erstatning.
Kilde: legaliz.no

Legg til betydningen av Ekspropriasjon
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< Bruker nl-3 Skrømtsynebriller >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning