Betydning Eksperiment
Hva betyr Eksperiment? Her finner du 5 betydninger av ordet Eksperiment. Du kan også legge til en definisjon av Eksperiment selv.

1

5   1

Eksperiment


En vitenskapelig metode hvor en faktor varieres og de andre holdes konstant slik at påvirkningen av den undersøkte faktor kan bestemmes. De eksperimentelle data innsamles ved bruke av gode akseptert [..]
Kilde: mn.uio.no

2

2   1

Eksperiment


Eksperiment (fra latin: experiri, «prøve»; sammenlign med ekspert) er en vitenskapelig metode, en prøve og et tiltak for å utprøve en teori uten å vite om den kan bevises før eksperimentet er [..]
Kilde: no.wikipedia.org

3

1   3

Eksperiment


Undersøkelse som skjer under kontrollerte betingelser der det sikres at variasjoner i undersøkelsesresultatet alltid kan føres tilbake til en viss kontrollert variasjon i forsøksbetingelsene.
Kilde: tsh.toi.no

4

0   4

Eksperiment


Undersøkelsesopplegg der forskeren har kontroll over årsaksvariabelen, slik at enhetenes verdi på denne variabelen kan bestemmes ved hjelp av en tilfeldighetsmekanisme. [..]
Kilde: ub.uib.no

5

0   6

Eksperiment


experiment
Kilde: statsci.org


Legg til betydningen av Eksperiment
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< Ekspansin å pågå >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning