Betydning Egenkapital
Hva betyr Egenkapital? Her finner du 30 betydninger av ordet Egenkapital. Du kan også legge til en definisjon av Egenkapital selv.

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Egenkapital


Den del av kapitalen i et foretak som tilhører eierne. Ved boliglån: den delen av kjøpesummen som dekkes av egne oppsparte midler. Se også Belåningsgrad.
Kilde: storebrand.no

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Egenkapital


Forskjellen mellom gjeld og eiendeler i balansen. Egenkapitalen er en nettoformue.
Kilde: skagenfondene.no

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Egenkapital


Dette blir vanligvis definert som et selskaps bokførte aksjekapital og fonds.
Kilde: kortogkontant.no

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Egenkapital


Egenkapital består normalt av innskutt og opptjent egenkapital. Innskutt egenkapital består av kapital som er fullt ut innbetalt av selskapets eiere som eierkapital. Dette kan f.eks. være innbetalt ak [..]
Kilde: klp.no

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Egenkapital


Normalt definert som selskapets bokførte aksjekapital.
Kilde: aksjebloggen.com

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Egenkapital


Ejerindeståendet i en virksomhed.
Kilde: viber.dk

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Egenkapital


Dette er et substantiv som representerer kvaliteten på å være rettferdig og upartisk. Det antyder også verdien av sksjene utstedt av et selskap.
Alina Cristea1 - 7. september 2018

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Egenkapital


Egenkapital er et regnskapsmessig begrep som brukes på den delen av kapitalen i et selskap som innehaverne eier selv. Eiendeler = egenkapital + gjeld. Dersom gjelden blir større enn selskapets verdi e [..]
Kilde: no.wikipedia.org

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Egenkapital


Den fremgår av balansen og er lik eiendeler minus gjeld. Den kalles også for netto formue. 
Kilde: oekonomi.no

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Egenkapital


Forskellen mellem gæld og aktiver i balancen. Egenkapitalen er en nettoformue.
Kilde: skagenfondene.dk

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Egenkapital


I forbindelse med boligkjøp omtales den delen av kjøpesummen du ikke må låne, som din egenkapital. Etter hvert som du nedbetaler lånet på boligen og boligen kanskje stiger i verdi, vil din egenkapital [..]
Kilde: blog.penger.no

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Egenkapital


Sum eiendeler fratrukket gjeld. Også kalt netto formue. Hentes fra balansen i et regnskap.
Kilde: kredinor.no

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Egenkapital


(EK) Den del av kapitalen i bedriften som tilhører eierne. Består av innskutt egenkapital og opptjent egenkapital (tilbakeholdt overskudd). Tilsvarer forskjellen i verdi mellom selskapets samlede eien [..]
Kilde: lederkilden.no

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Egenkapital


Et selskaps samlede kapital, fratrukket gjeld. Dvs. kapital som et selskap selv disponerer. Kapital som er kommet inn ved utstedelse av aksjer regnes til egenkapitalen.
Kilde: lederkilden.no

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Egenkapital


Hovedskillet i finansieringen av et foretak går mellom egenkapital og fremmedkapital (gjeld). Egenkapitalen er den mest risikoutsatte kapitalen i et foretak, og dersom det er snakk om å opphøre selska [..]
Kilde: kommunepartner.no

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Egenkapital


Den går fram av balansen og er lik eiendeler minus gjeld. Den kalles også for netto formue.
Kilde: eholding.no

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Egenkapital


Summen av selskapets eiendeler minus gjeld. Også kalt nettoformue. Hentes fra balansen i et regnskap.
Kilde: conta-inkasso.no

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Egenkapital


Et selskaps samlede kapital, fratrukket gjeld. Dvs. kapital som et selskap selv disponerer. Kapital som er kommet inn ved utstedelse av aksjer regnes til egenkapitalen.
Kilde: aksjeguiden.no

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Egenkapital


Den kapital som en person, en bedrift (eller bedriftens eiere) selv eier. Fremkommer ved å trekke gjelden fra den samlede kapital.
Kilde: sor.no

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Egenkapital


Et selskaps samlede kapital, fratrukket gjeld. Det vil si kapital som et selskap selv disponerer. Kapital som er kommet inn ved utstedelse av aksjer regnes til egenkapitalen.
Kilde: frilanseren.no

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Egenkapital


Eiendeler minus gjeld
Kilde: no.veidekke.com

22

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Egenkapital


Sum eiendeler fratrukket gjeld. Også kalt netto formue. Hentes fra balansen i et regnskap.
Kilde: tagrepidag.no

23

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Egenkapital


Den delen av eiendelene i et selskap som tilhører eierne. Eiendeler kan finansieres med gjeld og egenkapital.
Kilde: nordic-commodities.com

24

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Egenkapital


Differansen mellom eiendeler og gjeld i balansen.  I forbindelse med personbeskatning omtales egenkapital som nettoformue
Kilde: home.hio.no

25

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Egenkapital


Sum eiendeler fratrukket gjeld. Også kalt netto formue. Hentes fra balansen i et regnskap.
Kilde: sopran.no

26

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Egenkapital


echitate
Kilde: norwegian.dictionare-online.ro

27

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Egenkapital


Den kapitalen i en bedrift som den ikke skylder noen. Denne eies av aksjonærene.
Kilde: borsgruppen.no

28

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Egenkapital


Kapital som et selskap selv disponerer. Kapital som er kommet inn ved utstedelse av aksjer regnes til egenkapitalen.
Kilde: sidene.no

29

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Egenkapital


Egenkapital er et regnskapsmessig begrep som brukes på den del av kapitalen i et selskap som eierne eier selv. Egenkapitalen deles ofte inn i innskutt egenkapital og opptjent egenkapital.
Kilde: oppstart.no

30

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Egenkapital


De beløb som ejerne af en virksomhed har investeret i foretagendet, samt de resserver, der i tidligere perioder er opsparet i virksomheden. Læs mere om Egenkapital
Kilde: banktorvet.dk

<< Egenandel Egenkapitalinstrument >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning