Betydning CMR
Hva betyr CMR? Her finner du 6 betydninger av ordet CMR. Du kan også legge til en definisjon av CMR selv.

1

0   0

CMR


Carcinogenic, Mutagenic, toxic to Reproduction. Cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska ämnen, CMR-ämnen.
Kilde: kemi.se

2

0   0

CMR


Carcinogenic, Mutagenic, toxic to Reproduction. Cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska ämnen, CMR-ämnen.
Kilde: kemi.se

3

0   0

CMR


Kreftfremkallende, arvestoffskadelige eller reproduksjonsskadelige stoffer.
Kilde: miljodirektoratet.no

4

0   0

CMR


CMR kan være flere ting: Company Mobile Reserve, norsk UNIFIL-avdeling Christian Michelsen Research, uavhengig forskningsinstitutt i Bergen Landskoder for Kamerun: ISO 3166-1 alfa-3-kode IOK-landskod [..]
Kilde: no.wikipedia.org

5

1   1

CMR


Internasjonalt bilfraktbrev. Et fraktbrev som inneholder en fortegnelse over varer som benyttes ved internasjonal godsbefordring på vei (jf. norsk lov av 31.01.69).
Kilde: netresources.no

6

0   0

CMR


Christian Michelsen Research
Kilde: norskolje.museum.no


Legg til betydningen av CMR
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< CLRTAP Cocktail-effekt >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning