Betydning Artsmangfold
Hva betyr Artsmangfold? Her finner du 2 betydninger av ordet Artsmangfold. Du kan også legge til en definisjon av Artsmangfold selv.

1

4   4

Artsmangfold


Antall arter og fordelingen av individene av artene innenfor et område, avgjør artsmangfoldet.
Kilde: maridalensvenner.no

2

2   7

Artsmangfold


Biologisk mangfold eller biodiversitet er summen av artsmangfold, genetisk mangfold og økologisk mangfold i et område. Biologisk mangfold er et begrep som omfatter alle variasjonene av livsformer so [..]
Kilde: no.wikipedia.org

Legg til betydningen av Artsmangfold
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< Entomologisk tidskrift The Suite Life on Deck >>