Betydning Arbeidsmarkedstiltak
Hva betyr Arbeidsmarkedstiltak? Her finner du 2 betydninger av ordet Arbeidsmarkedstiltak. Du kan også legge til en definisjon av Arbeidsmarkedstiltak selv.

1

6   0

Arbeidsmarkedstiltak


Arbeidsmarkedstiltakene skal bidra til å redusere omfanget av langvarig ledighet og til at personer som i dag står utenfor arbeidslivet kan komme i arbeid. Arbeidsmarkedstiltakene omfatter både til [..]
Kilde: statsbudsjettet.no

2

1   1

Arbeidsmarkedstiltak


Arbeidsmarkedstiltak er offentlige tiltak som skal forhindre at arbeidssøkere blir passive stønadsmottakere. Hjemmelen for arbeidsmarkedstiltak er nedfelt i «lov om tiltak til å fremme sysselsetti [..]
Kilde: no.wikipedia.org

Legg til betydningen av Arbeidsmarkedstiltak
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< Ralph Myerz & The Jack Herren Band Velázquez >>