Betydning Altruisme
Hva betyr Altruisme? Her finner du 3 betydninger av ordet Altruisme. Du kan også legge til en definisjon av Altruisme selv.

1

3   0

Altruisme


”nestekjærlighet” Det at et individ hjelper et annet individ, på bekostning av egen sikkerhet eller velferd. I biologien gjelder dette sterkere jo nærmere de to individene er i slekt med hverandre.  
Kilde: html.hisf.no

2

3   1

Altruisme


Som psykologisk påstand om menneskets motivasjon: Det at mennesket handler for å hjelpe andre, eller på andre måter handler genuint uselvisk. Poenget er ikkje at mennesket med dette ikke også sj [..]
Kilde: oekonomi.no

3

1   1

Altruisme


Altruisme er en etisk doktrine og filosofi som hevder at det er riktig å handle på en slik måte at det tjener en annen eller samfunnet som helhet. Altruismens motpol er egoisme, som hevder at det e [..]
Kilde: no.wikipedia.org


Legg til betydningen av Altruisme
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< Egoisme Felemakerslekten helland >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning