Betydning AKU-ledighet
Hva betyr AKU-ledighet? Her finner du 4 betydninger av ordet AKU-ledighet. Du kan også legge til en definisjon av AKU-ledighet selv.

1

2   0

AKU-ledighet


Måles gjennom Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU), der et representativt utvalg av befolkningen mellom 16 og 74 år blir spurt om de er arbeidssøkende.
Kilde: lederkilden.no

2

1   1

AKU-ledighet


Måles gjennom Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU), der et representativt utvalg av befolkningen mellom 15-74 år blir spurt om de er arbeidssøkende.  Les mer her
Kilde: ungokonomi.no

3

0   1

AKU-ledighet


Arbeidsledighet som prosentvis andel av arbeidsstyrken målt ut fra Arbeidskraftundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå. Ledige («arbeidssøkere uten arbeidsinntekt») er her definert som personer [..]
Kilde: oekonomi.no

4

1   2

AKU-ledighet


Arbeidsledighet som prosentvis andel av arbeidsstyrken målt ut fra Arbeidskraftundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå. Ledige («arbeidssøkere uten arbeidsinntekt») er her definert som personer som verken utførte eller var midlertidig fraværende fra inntektsgivende arbeid i undersøkelsesuken, men som ved å kontakte den offentlige arbeids [..]
Kilde: home.himolde.no


Legg til betydningen av AKU-ledighet
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< Arbeidsstyrken Bærekraftig utvikling >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning