Betydning økologi
Hva betyr økologi? Her finner du 10 betydninger av ordet økologi. Du kan også legge til en definisjon av økologi selv.

1

2   0

økologi


Dette er et substantiv som representerer grenen av biologi som omhandler organismens relasjoner til hverandre og til deres fysiske omgivelser. Det foreslår også den politiske bevegelsen som er opptatt av miljøvern.
Alina Cristea1 - 3. september 2018

2

1   0

økologi


Økologi er læren om interaksjonene mellom organismer og miljøet. Faget er dermed en del av biologien, men har også mange berøringspunkter med andre vitenskaper, som geologi, geografi, kjemi og og [..]
Kilde: no.wikipedia.org

3

1   0

økologi


læren om samspillet i naturen mellom det levende og det ikke-levende
Kilde: kosmossf.cappelendamm.no

4

0   0

økologi


Læren om interaksjonene mellom organismer og miljøet. | økologi
Kilde: no.wiktionary.org

5

0   0

økologi


Læren om interaksjonene mellom organismer og miljøet. | økologi
Kilde: no.wiktionary.org

6

0   0

økologi


Økologi er læren om interaksjonene mellom organismer og miljøet. Faget er dermed en del av biologien, men har også mange berøringspunkter med andre vitenskaper, som geologi, geografi, kjemi og og [..]
Kilde: no.wikipedia.org

7

0   0

økologi


Antall treff: 4 Full beskrivelse     Wild KidsUtgiver: Australian Museum Nettsted som presenterer naturen og dyrelivet i Australia og Antarktis med vekt på økologiske og biologiske særpreg for de forskjellige klima- og landskapstypene. (Mer informasjon...)Artsdatabanken : nasjonal kunnskapskilde for biologisk mangfoldUtgiv [..]
Kilde: detektor.emneportal.no

8

0   0

økologi


Læren om samspillet i naturen; mellom organismene og det miljøet de lever i.
Kilde: maridalensvenner.no

9

0   0

økologi


(fra gresk oikos [οίκος], «hushold» og logos [λόγος], «læren om») er læren om interaksjonene mellom organismer og miljøet. Faget er dermed en del av biologien, men har også mange ber [..]
Kilde: fremmedord.org

10

0   2

økologi


Er definert på en rekke forskjellige måter, f.eks:
Kilde: nu.no

Legg til betydningen av økologi
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< økosystem abat >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning